پایه گزیلا 6

200,000 ریال

اصلاح شده در کشور آلمان

جز پایه های نیمه کوتاه کننده گیلاس و آلبالو

افزایش عملکرد و تسهیل امور باغبانی به علت پا کوتاه بودن درختان حاصل از این پایه­ها

فاقد تولید پاجوش

سازگار با هر نوع خاک به خصوص خاکهای سنگین

دارای تاج گسترده و زوایای شاخه ها اکثرا بازتر

استفاده از داربست و سیم کشی برای بستن شاخه های آویزان درختان پیوند شده بر روی این پایه­

10000 در انبار

دسته:
اشتراک گذاری:

اصلاح شده در کشور آلمان

جز پایه های نیمه کوتاه کننده گیلاس و آلبالو

افزایش عملکرد و تسهیل امور باغبانی به علت پا کوتاه بودن درختان حاصل از این پایه­ها

فاقد تولید پاجوش

سازگار با هر نوع خاک به خصوص خاکهای سنگین

دارای تاج گسترده و زوایای شاخه ها اکثرا بازتر

استفاده از داربست و سیم کشی برای بستن شاخه های آویزان درختان پیوند شده بر روی این پایه­