پایه گلابی Pyrodwarf

پایه گلابی پیرودووارف اصلاح شده کشور آلمان و یک پایه نیمه پاکوتاه کننده می باشد. پایه پیرودووارف باعث زودباردهی، محصول دهی بالا و تولید میوه یکدست می شود. پایه پیرودووارف دارای استقرار مطلوب در خاک و عدم تمایل به تولید پاجوش می باشد. پایه پیرودووارف دارای استقرار مطلوب در خاک و عدم تمایل به تولید […]

بیشتر ببینید