پایه گیلاس و آلبالو Maxma60

پایه ماکسما ۶۰ اصلاح شده در کشور آمریکا و دورگ محلب ومازارد می باشد. پایه ماکسما ۶۰ دارای سیستم ریشه قوی و استقرار خوب می باشد. پایه ماکسما ۶۰ مقاوم به نماتد می باشد. این پایه مقاوم به خشکی می باشد. پایه ماکسما ۶۰ مقاوم به سرمای زمستانه می باشد. پایه ماکسما ۶۰ مقاوم به […]

بیشتر ببینید