نهال انگور سفید بیدانه

انگور سفید بیدانه میان رس بوده، این رقم بیدانه بوده ، اندازه حبه های انگور سفید بیدانه کوچک بوده و انگور سفید بیدانه دارای حبه هایی به رنگ سبز مایل به زرد تا قهوه ای روشن می باشد ، این رقم دارای پوست نسبتا ضخیمی می باشد انگور سفید بیدانه دارای گوشت سفت، بی رنگ […]

بیشتر ببینید