گیلاس تک دانه سیاه

1,000,000 ریال

دسته:
اشتراک گذاری:

گیلاس تکدانه سیاه بر روی پایه رویشی گزیلا ۶ پیوند خورده است. زمان گلدهی این نوع گیلاس در نیمه دوم فروردین ماه و زمان رسیدن میوه ها نیز در اواخر خرداد ماه میباشد.درختی پربار است که میوه های بسیار درشت بار رنگ زرشکی تیره و گوشتی دارد. بافت آن سفت میباشد از این رو قابلیت حمل و نقل خوبی دارد. بازار پسندی این گیلاس بسیار بالا بوده و از سال دوم کاشت شروع به باردهی مینماید. عمر گیلاس تکدانه سیاه بر روی پایه رویشی گزیلا ۶ بالای ۲۵ سال است. ارتفاع کاشت مناسب ۳ در ۴ متر است. برای باردهی نیاز به گرده افشان دارد که گرده افشان مناسب برای این رقم گیلاس قرمز خوشه ای است.