گل محمدی

250,000 ریال

دسته:
اشتراک گذاری:

گیاهان گل محمدی حاصل از کشت بافت گیاهی به جهت روش تکثیر خاصی که دارند دارای خصوصیات زیر می باشند

تمامی گیاهان عاری از ویروس می باشند زیرا در روش کشت بافت امکان انتقال ویروس نیست. زیرا ریزنمونه از قسمت مریستم گیاهی دریافت می شود که به دلیل سرعت تکثیر بالا در این قسمت امکان ورود ویروس نیست. ضمن اینکه ریزنمونه هایی که ممکن است آلوده باشند در آزمابشگاه از بین رفته و به گلخونه منتقل نخواهند شد.

باردهی گل محمدی در این روش از سال دوم شروع می شود اما باردهی اقتصادی گیاهان از سال سوم آغاز خواهد شد.

هم رسی و گلدهی همزمان محصول از مزیت های استفاده از گل محمدی کشت بافتی است.