گلابی مشو

1,000,000 ریال

دسته:
اشتراک گذاری:

گلابی مشو در شرکت اروم زیست تاک بر روی پایه رویشی پیرودووارف پیوند زده شده است که این پایه یک نوع پایه نیمه کوتاه کننده است. عمر درختان بر روی پایه های رویشی بالاتر از ۲۵ سال بوده و از سال دوم باردهی خود را آغاز کرده و از سال سوم باردهی اقتصادی خود را شروع می¬کنند.
میوه در مرداد ماه میرسد .میوه های بسیار خوشمزه دارد .مقاومت این میوه در برابر یخبندان به طور متوسط بوده و حمل نقل خوبی دارد .وزن میوه ۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم میتواند باشد .میوه ها بزرگ تر از حد متوسط هستند .میوه در موقع رسیدن ریزش زیادی دارد شروع بهره وری ۴ تا ۵ سال میباشد .و میتواند تا ۱۰۰ کیلو محصول تولید کند .