پایه OHF69

200,000 ریال

منشا از کشور آمریکا

پایه نیمه کوتاه کننده برای انواع مختلف گلابی

ویژگی بارز پایه پر محصول بودن درختان حاصل از این پایه

مقاومت نسبت به خشکی  و کلروز متوسط

مقاومت نسبت به خاکهای آهکی و سنگین بالا

عملکرد بالا و استقرار در خاک­ها خوب

تحمل به آتشک بالا

1000 در انبار

دسته:
اشتراک گذاری:

منشا از کشور آمریکا

پایه نیمه کوتاه کننده برای انواع مختلف گلابی

ویژگی بارز پایه پر محصول بودن درختان حاصل از این پایه

مقاومت نسبت به خشکی  و کلروز متوسط

مقاومت نسبت به خاکهای آهکی و سنگین بالا

عملکرد بالا و استقرار در خاک­ها خوب

تحمل به آتشک بالا