پایه ماکسما60

200,000 ریال

اصلاح شده در کشور آمریکا

پایه انواع ارقام گیلاس و آلبالو

نیمه قوی، مقاوم به نماتد

مقاوم به کلروز ناشی از کمبود آهن

متحمل به شانکر باکتریایی

سازگاری بالا با خاک­های آهکی

سازگاری خوب از نظر گیرایی پیوند

10000 در انبار

دسته:
اشتراک گذاری:

اصلاح شده در کشور آمریکا

پایه انواع ارقام گیلاس و آلبالو

نیمه قوی، مقاوم به نماتد

مقاوم به کلروز ناشی از کمبود آهن

متحمل به شانکر باکتریایی

سازگاری بالا با خاک­های آهکی

سازگاری خوب از نظر گیرایی پیوند