پایه جی اف 677

300,000 ریال

پایه اصلاح شده در کشور فرانسه
جهت پیوند بادام ، هلو و شلیل
مناسب خاکهای آهکی با pH بالا
مقاومت بالا نسبت به کلروز و کمبود آهن و متحمل در برابر خشکی
ایده¬آل برای کاشت مجدد ( فاقد بیماری بازگشت)
بالا بودن طول عمر نها لها بر روی این پایه

دسته:
اشتراک گذاری:

پایه اصلاح شده در کشور فرانسه
جهت پیوند بادام ، هلو و شلیل
مناسب خاکهای آهکی با pH بالا
مقاومت بالا نسبت به کلروز و کمبود آهن و متحمل در برابر خشکی
ایده¬آل برای کاشت مجدد ( فاقد بیماری بازگشت)
بالا بودن طول عمر نها لها بر روی این پایه