سیب گالا

1,000,000 ریال

دسته:
اشتراک گذاری:

سیب گالا در اواخر مرداد ماه می رسد، سیب گالا به صورت نیمه عمود رشد می کند، این گونه پربازده می باشد،
نیمه عمود رشد می کند، این گونه نسبتا منظم و پربازده می باشد. پوسته میوه سیب گالا ۸۰ تا ۹۰ درصد قرمز رنگ می باشد، مدت زمان انبار کردن سیب گالا مناسب است. نهال های سیب گالا تولید شده در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه M7 هستند که یک پایه نیمه پا کوتاه کننده است این پایه باعث زود باردهی سیب ها شده ( شروع باردهی از سال دوم ) و باعث افزایش باردهی آنها به میزان ۲ تا ۲.۵ برابر نسبت به سیب های پایه بذری می شود. ارتفاع سیب های پیوندی بر روی این پایه تقریبا ۳ تا ۴ متر می باشد و ردیف های کاشت توصیه شده برای نهال های سیب گالا ۳*۴ متر می باشد، سیستم ریشه این نهال ها با طیف وسیعی از خاک ها سازگاری دارد .
نیمه پا کوتاه شدن درخت سیب پیوندی بر روی این پایه ها باعث می شود که مدیریت باغ های احداث شده با این نهال ها بسیار آسان تر از مدیریت باغ های سنتی شود و عملیات داشت و برداشت در این باغ ها بسیار راحت تر انجام شود. سیب گالا گرده زای مناسب برای ارقام دورنگ و فوجی است.