بادام آذر

1,000,000 ریال

دسته:
اشتراک گذاری:

بادام رقم آذر که منشا آن ایران است. بادام آذر از لحاظ زمان گلدهی دیرگل می باشد. زمان رسیدن میوه متوسط می باشد و نوع پوست بادام آذر چوبی و میوه نیمه سنگی است. بادام آذر دارای طعم مغز خوب و رنگ مغز قهوه ای روشن و درصد مغز ۳۸ – ۴۰ درصد است. بادام آذر ا ز لحاظ نوع باروری خودناسازگار می باشد. ارقام گرده دهنده آن سهند، شکوفه و یلدا می باشد و از لحاظ عملکرد خیلی بالا می باشد. نهال های بادام آذر تولید شده در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه GN15 می باشند که یک پایه نیمه پا کوتاه کننده هستش این پایه باعث زود باردهی بادام ها شده ( شروع باردهی از سال دوم ) و باعث افزایش باردهی آنها به میزان ۲ برابر نسبت به بادام های پایه بذری می شود. ارتفاع بادام های پیوندی بر روی این پایه تقریبا ۴ متر می باشد و ردیف های کاشت توصیه شده برای این نهال ها ۴*۴ متر می باشد