انگور قرمز بیدانه (یکساله)

200,000 ریال

دسته:
اشتراک گذاری:

انگور قرمز بیدانه میان رس بوده ، این رقم بیدانه می باشد، شکل حبه های انگور قرمز بیدانه گرد، اندازه حبه ها کوچک می باشد، انگور قرمز بیدانه دارای گوشت سفت، بی رنگ ، فاقد مزه مشخص می باشد ، اندازه خوشه های انگور قرمز بیدانه متوسط تا بزرگ و خوشه ها طویل با دم کوتاه هستند ، تراکم خوشه ها در انگور قرمز بیدانه متوسط ، و قابلیت حمل و نقل و نگهداری انگور قرمز بیدانه متوسط می باشد و عمده مصرف انگور قرمز بیدانه تازه خوری و کشمش می باشد. مناطق توصیه شده برای کشت انگور قرمز بیدانه سراسر مناطق انگور خیز کشور است.