انگور فلیم سیدلس

250,000 ریال

دسته:
اشتراک گذاری:

منشاء رقم انگور فلیم سیدلس کشور آمریکا می باشد . انگور فلیم سیدلس میانرس بوده، اندازه حبه های انگور فلیم سیدلس متوسط و رنگ حبه های آن قرمز روشن می باشد. انگور فلیم سیدلس شیرین و دارای طعم و عطر عالی می باشد، این رقم انگور خودبارور بوده و تا حدودی حساس به سرما می باشد. مناطق توصیه شده برای کشت انگور فلیم سیدلس اکثر مناطق انگور خیز کشور و بویژه برای بازارهای تازه خوری و بدون سرمای شدید می باشد.