انگور حسینی

500,000 ریال

دسته:
اشتراک گذاری:

انگور حسینی تقریبا میان رس می باشد، این رقم انگور انگوری است دانه دار ، انگور حسینی دارای حبه های کشیده استوانه ای شکل می باشد و رنگ حبه ها سبز مایل به زرد می باشد . انگور حسینی خیلی انگور لطیف و آبداری است و بیشتر برای تازه خوری استفاده می شود.