آلبالو خارجی (بوترمو)

1,000,000 ریال

دسته:
اشتراک گذاری:

آلبالو خارجی ( بوترمو) محصولی از شرکت اروم زیست تاک بوده که بر روی پایه رویشی گزیلا ۶ پیونده زده شده است.نهال آلبالو بوترمو یک رقم خودبارور و پربازده و زودرس است. این رقم اصلاح شده پیوندی است. این رقم در برابر سرما و خشکسالی و انواع بیماری مقاومت بسیار خوبی دارد. این رقم را حتی میتوان در خاکهای شور و قلیایی نیز کشت نمود. بهترین خاک برای آن؛ خاک لومی است. این درخت از سالهای ابتدایی محصول دهی را آغاز میکند. اما محصول آن در سالهای ابتدایی کمتر است و برای مصارف خانگی مناسب است. بهتر است این رقم با استفاده از روش غرقابی آبیاری نکنید. ارتفاع از سطح دریای متناسب نهال آلبالو بوترمو بین ۲۰۰ تا ۲۵۰۰ متر است. یعنی با کاشت این نهال در ارتفاع اعلام شده؛ بهترین باردهی را از درخت شاهد خواهیم بود.زمان گلدهی در نیمه دوم فروردین ماه و زمان رسیدن میوه ها نیز اواخر خرداد ماه میباشد.نهال آلبالو بوترمو خودسازگار است. یعنی برای باردهی بهتر نیازی به کاشت رقم گرده افشان در باغ وجود ندارد.