نهال گیلاس تکدانه سیاه

زمان گلدهی گیلاس تکدانه سیاه نیمه دوم فروردین ماه می باشد و زمان رسیدن گیلاس تکدانه سیاه اوایل تیرماه می باشد. رنگ پوست گیلاس تکدانه سیاه قرمز تیره و رنگ گوشت آن قرمز و بافت سفتی دارد، میوه گیلاس تکدانه سیاه بسیار درشت می باشد دارای قابلیت حمل و نقل مناسب و بازارپسندی مناسب می […]

بیشتر ببینید

نهال گیلاس قرمز خوشه ای

زمان گلدهی گیلاس قرمز خوشه ای نیمه دوم فروردین ماه است و زمان رسیدن گیلاس قرمز خوشه ای اواخر خرداد ماه می باشد گیلاس قرمز خوشه ای درشت به رنگ قرمز یا رنگ قرمز کم رنگ می باشد و دانه های آن بزرگ است نهال های گیلاس قرمز خوشه ای تولیدی در شرکت اروم زیست […]

بیشتر ببینید