نهال گوجه سبز سردری

زمان رسیدن گوجه سبز سردری اوایل خرداد ماه می باشد گوجه سبز سردری بسیار آبدار و لذیذ است. نهال های گوجه سبز سردری تولیدی در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه میروبالان هستند که یک پایه نیمه پا کوتاه کننده می باشد، این پایه باعث زود باردهی درخت های گوجه سبز سردری شده […]

بیشتر ببینید