نهال هلو پاییزه

زمان رسیدن هلو پاییزه اواسط شهریور ماه می باشد ، در هلو پاییزه هسته به گوشت چسپیده و پوست میوه به گوشت چسپیده و دارای طعم بسیار خوبی می باشد نوع مصرف هلو پاییزه تازه خوری و کمپوت سازی می باشد. نهال های هلو پاییزه تولید شده در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی […]

بیشتر ببینید

نهال هلو زعفرانی دیررس

زمان رسیدن هلو زعفرانی دیررس اواخر مرداد ماه می باشد، رنگ میوه هلو زعفرانی دیررس زرد زعفرانی می باشد، هلو زعفرانی دیررس هسته جدا می باشد و دارای قابلیت انبارداری به مدت ۲ ماه می باشد و نوع مصرف هلو زعفرانی دیررس تازه خوری می باشد. نهال های هلو زعفرانی دیررس تولید شده در شرکت […]

بیشتر ببینید

نهال هلو زعفرانی زودرس

زمان رسیدن هلو زعفرانی زودرس اواخر تیرماه می باشد، رنگ میوه هلو زعفرانی زودرس زرد زعفرانی می باشد، هلو زعفرانی زودرس هسته جدا می باشد و دارای قابلیت انبارداری به مدت ۲ ماه می باشد و نوع مصرف هلو زعفرانی زودرس تازه خوری می باشد. نهال های هلو زعفرانی زودرس تولید شده در شرکت اروم […]

بیشتر ببینید