نهال سیب گلدن دلیشز

سیب گلدن دلیشز دیررس بوده، شکل سیب گلدن دلیشز کروی می باشد اندازه میوه آن بزرگ، رنگ رویی سیب گلدن دلیشز زرد و دارای طعم خیلی خوب و سفتی بافت بالا می باشد سیب گلدن دلیشز دارای عملکرد عالی می باشد. نهال های سیب گلدن دلیشز تولید شده در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر […]

بیشتر ببینید

نهال سیب گالا

سیب گالا در اواخر مرداد ماه می رسد، سیب گالا به صورت نیمه عمود رشد می کند، این گونه پربازده می باشد، نیمه عمود رشد می کند، این گونه نسبتا منظم و پربازده می باشد. پوسته میوه سیب گالا ۸۰ تا ۹۰ درصد قرمز رنگ می باشد، مدت زمان انبار کردن سیب گالا مناسب است. […]

بیشتر ببینید

نهال سیب رد دلیشز

سیب رد دلیشز دیررس یوده، شکل میوه رد دلیشز کروی کشیده و اندازه آن بزرگ می باشد رنگ رویی میوه رد دلیشز قرمز می باشد و دارای سفتی بافت خوب و طعم خیلی خوب می باشد نهال های سیب رد دلیشز تولید شده در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه M7 هستند که […]

بیشتر ببینید

نهال سیب دو رنگ فرانسه

سیب دو رنگ در اواخر مرداد ماه می رسد، سیب دورنگ از طعم فوق العاده ای برخوردار می باشد و از قابلیت انبارداری خوبی برخوردار است. نهال های سیب دو رنگ تولید شده در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه M7 هستند که یک پایه نیمه پا کوتاه کننده است این پایه باعث […]

بیشتر ببینید