نهال بادام نون پاریل

نهال بادام نون پاریل (Nonpareil) درختی است با عادت باردهی اسپور و نوع باروری آن ناسازگار است . بادام نون پاریل بومی کشور آمریکا بوده و دارای عملکرد بالا میباشد. میوه بادام نون پاریل پوست نازک است. بادام نون پاریل دیرگل می باشد. رقم گرده افشان برای آن یلدا می باشد. کیفیت میوه رقم نون […]

بیشتر ببینید

نهال بادام فرانیس

منشاء بادام رقم فرانیس (Fragness) فرانسه است. زمان گل دهی بادام رقم فرانسیس دیر گل و زمان رسیدن میوه دیر رس است. نوع پوست چوبی میوه نیمه سنگی می باشد و بادام رقم فرانسیس دارای طعم مغزخوب با رنگ قهوه ای روشن و درصد مغز ۳۸-۴۰% می باشد. بادام فرانسیس از لحاظ نوع باروری خودناسازگار […]

بیشتر ببینید

نهال بادام شکوفه

منشاء بادام رقم شکوفه ایران است. بادام شکوفه از لحاظ زمان گلدهی دیرگل و زمان رسیدن میوه متوسط رس است. نوع پوست چوبی میوه کاغذی است و بادام شکوفه دارای طعم مغز خوب با رنگ قهوه ای روشن و درصد مغز ۵۵- ۶۰ درصد است. بادام شکوفه از لحاظ نوع باروری خودناسازگار است. ارقام گرده […]

بیشتر ببینید

نهال بادام سهند

منشا بادام رقم سهند ایران می باشد، بادام سهند از نظر زمان گل دهی دیر گل می باشد و بادام سهند از لحاظ زمان رسیدن میوه متوسط رس است. نوع پوست چوبی میوه سنگی است. و بادام سهند دارای طعم مغز خوب و درصد مغز ۲۷-۳۳ درصد با رنگ قهوه ای روشن است. بادام سهند […]

بیشتر ببینید

نهال بادام آذر

بادام رقم آذر که منشا آن ایران است. بادام آذر از لحاظ زمان گلدهی دیرگل می باشد. زمان رسیدن میوه متوسط می باشد و نوع پوست بادام آذر چوبی و میوه نیمه سنگی است. بادام آذر دارای طعم مغز خوب و رنگ مغز قهوه ای روشن و درصد مغز ۳۸ – ۴۰ درصد است. بادام […]

بیشتر ببینید