نهال آلبالو مجارستانی دیررس

میوه آلبالوی مجارستانی دیررس به رنگ قرمز تیره است که شکل درشت گرد و دم کوتاهی دارد. زمان گلدهی این رقم آلبالو نیمه دوم فروردین ماه است و زمان رسیدن میوه آلبالو مجارستانی دیررس اواخر خرداد ماه می باشد. درخت آلبالوی مجارستانی دیررس نیاز به رقم گرده افشان نداشته و خود گرده زا می باشد. […]

بیشتر ببینید