به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت جهادکشاورزی، مرتضی شهیدزاده در مجمع عمومی عادی سالانه بانک کشاورزی برای تصویب صورت های مالی سال ۹۴ این بانک، پرداخت حدود ۶۱ درصد تسهیلات به صورت ضمانتی را اقدام حمایتی بانک کشاورزی برای مساعدت به کشاورزان ناتوان از تامین وثیقه عنوان کرد.
وی با بیان این که پارسال ۹۵.۵ درصد اهداف راهبری و اولویت های بانک کشاورزی محقق شد گفت: تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی و بررسی تمام پروژه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری، شناسایی ۴۵ پروژه متناسب با ماموریت ها و رسالت های بانک و اختصاص پنج هزار میلیارد ریال برای حمایت از طرح های اولویت دار (خرد، متوسط، غیر فعال ونیمه فعال بخش کشاورزی) از اقداماتی است که برای اجرای سیاست های اقتصادمقاومتی پیگیری شد.
شهیدزاده افزود: توسعه کشت گلخانه ای با هدف ارتقای راندمان تولید، صرفه جویی در مصرف نهاده ها و منابع طبیعی و تولید محصولات مختلف کشاورزی برای تامین نیاز داخلی و صادرات محصولات کشاورزی با هدف کمی احداث ۱۸۰۰ هکتار گلخانه از کارهایی است که این بانک پارسال به اجرای آن اقدام کرد.
مدیرعامل بانک کشاورزی ادامه داد: همچنین افزایش ظرفیت تولید آبزیان پرورشی از طریق تولید و پرورش ماهی در قفس با هدف ظرفیت سازی برای تولید ۲۰ هزار تن در سال، افزایش ضریب مکانیزاسیون از طریق تامین مالی خرید ماشین های کشاورزی به میزان هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ از دیگر اقدامات این بانک با رویکرد اقتصاد مقاومتی بوده است.
وی گفت: در پنج ماهه امسال دو هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای خرید ماشین ها و تجهیزات کشاورزی پرداخت شد ضمن آنکه این بانک محدودیتی برای پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون نداشت.
شهیدزاده، کاهش نرخ کارمزد تسهیلات سرمایه گذاری بخش کشاورزی از جمله مکانیزاسیون کشاورزی، توسعه کشت گلخانه ای و پرورش ماهی در قفس به میزان سه درصد پایین تر از نرخ تعیین شده توسط شورای عالی پول و اعتبار و معادل ۱۵ درصد، تهیه گزارش ها و برنامه عملیاتی پروژه های اقتصاد مقاومتی شامل ساده سازی روش ها در پرداخت تسهیلات، کاهش ضایعات نان و افزایش بهره وری در مصرف گندم، حمایت از ذخیره سازی محصولات راهبردی و حمایت از صنعت کود و تبیین وضعیت مطلوب را از جمله کارهای انجام شده این بانک برشمرد.
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به افزایش نسبت خوداتکایی مالی بانک کشاورزی، آن را نشانگر انضباط مالی و عملکرد مثبت بانک در جذب منابع از شعب شهری و اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی از طریق شعب مرکزی، اصلی و روستایی دانست.
وی با اعلام کاهش ریسک اعتباری در بخش ریالی و ارزی در سال ۱۳۹۴، میزان تسهیلات پرداختی را با ۲۷ میلیارد ریال افزایش نزدیک به ۲۸۱ میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: ۹۶ درصد از تسهیلات پرداختی با مبالغ کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال صورت گرفته که بیانگر جهت گیری بانک کشاورزی و وزارت جهادکشاورزی در حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط است.

** بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک مرکزی
شهیدزاده کاهش و حتی توقف اضافه برداشت بانک کشاورزی از بانک مرکزی و بهبود نسبت کفایت سرمایه این بانک را مورد تاکید قرار داد و گفت: پارسال با حمایت وزیران امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و رییس سازمان برنامه و بودجه و با اختصاص پنج هزار میلیارد ریال به سرمایه بانک نسبت کفایت سرمایه به ۴.۷۷ درصد رسید.
به گفته وی، امسال نیز با حمایت های صورت گرفته و لحاظ شدن حدود ۳۱ هزار میلیارد ریال به حساب سرمایه بانک، نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به ۱۰.۷۷ درصد افزایش می یابد.
مدیرعامل بانک کشاورزی درباره فعالیت های بین الملل این بانک نیز اظهار داشت: پارسال معادل ۱۰.۲ درصد از حوالجات ارزی و ۱۰.۸ درصد اعتبارات اسنادی نظام بانکی متعلق به بانک کشاورزی بوده است.
شهیدزاده یادآور شد: شرایط مساعد پیش آمده پس از برجام و برقراری روابط بانکی موجب افزایش روابط کارگزاری ها از پنج به ۸۷ کارگزار و حساب های فعال از دو حساب به ۱۷ حساب فعال شده است.
وی عاملیت خرید تضمینی گندم و افزایش چشمگیر میزان تولید و وجوه لازم برای پرداخت به گندمکاران، آمادگی بانک را برای انتشار ۲۹.۵ میلیارد ریال اوراق سلف موازی و پرداخت بخشی از بدهی کشاورزان گندمکار اعلام کرد.
مدیرعامل بانک کشاورزی توسعه فناوری اطلاعات، تولید، توسعه و ارتقای سامانه های کاربردی در سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و آن را شامل طراحی، ایجاد و ارتقای سامانه خرید تضمینی گندم، سامانه مهرآن، سامانه ذینفع واحد و اشخاص مرتبط، سامانه مدیریت اعتبارات، سامانه برنامه عملیاتی طرح احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام و همچنین پیاده سازی سامانه اتوماسیون اداری سیمای مهر(دیدگاه) دانست.
شهیدزاده افزود: ایجاد امکانات جدید و توسعه سامانه های مرتبط با کانال های ارتباطی نظیر اینترنت بانک و بانکداری دیجیتالی و موبایل بانک، توسعه سامانه بانکداری متمرکز، سامانه پرونده های اجرایی، سامانه طرح بارش، سامانه بانکداری دیجیتالی، سامانه نهاب، سامانه سیما، توسعه و ارتقای سامانه بیمه ایران، سامانه متمرکز بایگانی پرونده های شعب، رفع مغایرت های کارت های اعتباری مرابحه از طریق فایل و مدیریت درخواست های مشتریان ویژه در حوزه فناوری اطلاعات نظیر بیمه ایران، کمیته امداد از دیگر اقدامات این بانک در حوزه فناوری اطلاعات بوده است.
وی یادآور شد: همچنین پارسال در زمینه سامانه ارزیابی عملکرد(BSC)، سامانه تبلت بانکینگ، سامانه مدیریت آموزش ایده، استعلام شناسه واریز حساب های دولتی، امکان خرید شارژ از دستگاه های خودپرداز، انجام مقدمات مهاجرت به مرکز داده جدید، مدیریت و نظارت بر اعمال تغییرات در سامانه های مختلف برای اجرای بخشنامه های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و ایجاد بسترهای نرم افزاری جهت اجرای طرح های مرتبط با سامانه های بانک مرکزی مانند شتاب۷، چکاوک، نهاب، سیما و سپام اقدامات لازم انجام شد.
شهیدزاده به نقش بانک کشاورزی در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: دستیابی به پنج درصد رشد اقتصادی بخش کشاورزی، ۲.۸ درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت (سال ۱۳۸۳)، ۹.۱۸ درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت جاری و ۳.۲ درصد رشد بهره وری کل عوامل تولید، مستلزم توجه بیش از پیش به منابع بانکی برای تامین تسهیلات بخش کشاورزی است.
وی افزود: از این رو این بانک سهم تسهیلات بانکی در برنامه ششم معادل ۳۵.۶۴ درصد و پس از آن سرمایه گذاری بخش غیر دولتی معادل ۸۵.۲۷ درصد در نظر گرفته است.
مدیرعامل بانک کشاورزی با تشریح توان این بانک در اعطای تسهیلات در طول سال های برنامه ششم بر اساس سناریوهای سه گانه بانک گفت: با فرض رشد ۲۰ درصدی تسهیلات، باید مجموع تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی به بخش در طی اجرای این برنامه به ۲۵۱۳ هزار میلیارد ریال برسد.
وی افزود: اگر سهم ۸۵ درصدی بانک کشاورزی از تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی حفظ شود و ۱۵درصد بقیه توسط سایر بانک ها تامین شود، همچنان ۱۱۰۰ هزار میلیارد ریال کسری در پرداخت به بخش وجود خواهد داشت.
اقتصام**۹۱۸۶**۲۰۲۵

انتهای پیام /*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.