چشم انداز

شرکت تعاونی اروم زیست تاک

استان آذربایجان غربی یکی از مهمترین مراکز تولید کشور به شمار می‌رود بطوریکه بخش عمده‌ای از نهال‌های تولیدی استان به خارج از استان صادر می‌شود. طبق برآورد موجود از طرف مسئولین باغبانی استان، سالانه حدود بیست میلیون نهال درختان مثمر در این استان تولید و توزیع می شود.

 

در سراسر کشور جمعاً یازده موسسه تولید نهال به شیوه کشت بافتی وجود دارند که برآورد می‌شود این یازده موسسه جمعا فقط تعداد پنج میلیون اصله نهال و پایه رویشی تولید می‌کنند.

 

با معرفی و ترویج نهال‌های اصلاح شده جدید، زودبازده، پر‌محصول و مقاوم به آفات و امراض و با افزایش آگاهی‌های کشاورزان، تمایل کشاورزان به استفاده از پایه‌های رویشی و پربازده روز به روز افزایش می‌یابد.

 

شرکت اروم زیست تاک با احساس مسئولیت سنگین در تامین نیاز مبرم باغداران عزیز به حجم انبوه پایه های رویشی، برنامه تولید پانصد هزار اصله پایه در سال آتی و نهایتا تولید پنج میلیون اصله در میانمدت را برنامه ریزی کرده است.