افزایش روزافزون جمعیت جهان و تامین بخشی از نیاز غذایی این جمعیت با استفاده از محصولات باغی و نیاز به افزایش تولید محصولات باغی از یک طرف و عملکرد پایین باغ‌های میوه سنتی و قدیمی، محدود بودن زمین‌های حاصلخیر برای احداث باغ و کمبود منابع آبی از طرف دیگر، اهمیت و ضرورت استفاده هرچه بهینه‌تر از منابع موجود در راستای افزایش تولید محصولات باغی را آشکار می‌سازد. ر همیت راستا احداث باغ‌های مدرن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نهال درختان میوه به عنوان اصلی‌ترین نهاده در روند احداث باغ‌های نوین و اقتصادی می‌باشد.شرکت اروم زیست تاک با بهره‌مندی از متخصصین دانشگاهی در زمینه تولید جدیدترین پایه‌های کشت بافتی و نهال‌های میوه دانه‌دار و هسته‌دار عاری از ویروس فعالیت می‌کند. باغداران در صورت استفاده از این پایه‌ها و نهال‌ها از مزایایی چون افزایش عملکرد و زود باردهی در باغ‌ها، تولید میوه‌های یکدست و با کیفیت بالا، همگن بودن باغ و سهولت انجام عملیات داشت و برداشت، مقاومت باغ‌های میوه در مقابل آفات و بیماری‌ها، کاهش عادت سال‌آوری یا تناوب باردهی در باغ‌های میوه و … بهره‌مند می‌شوند. علاوه بر این مزایا پایه‌های رویشی تولید شده در شرکت روم زیست تاک دارای مزایایی چون عمر طولانی، قوی‌الرشد بودن، سازگاری با خاک‌های با PH بالا و مقاومت به خشکی می‌باشند. همچنین برای بهره‌مندی هر چه بیشتر از بازار صادرات و داشتن قابلیت رقابت محصولات باغی تولید شده در کشور عزیزمان با محصولات خارجی و بهره‌مندی از سود حداکثری، کاهش هرچه بیشتر هزینه تولید واحد محصول امری ضروری می‌باشد و شرکت اروم زیست تاک اطمینان دارد که باغداران عزیز در صورت بهره‌مندی از محصولات این شرکت به این هدف نیز خواهند رسید.