مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: پیش بینی می شود در سال زراعی جدید ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن گندم در کشور تولید شود.

به
گزارش ایانا، اسماعیل اسفندیاری پور با اشاره به اینکه کشت گندم در سال زراعی
۹۶-۹۵ از اواسط دهه سوم شهریور آغاز شده است، افزود: ۴۸۰ هزار تن بذر شامل
۶۵ رقم گندم آبی و دیم در کشور تهیه و توزیع آن نیز ازدو هفته پیش شروع شده
است.

وی گفت: کود مورد نیاز کشت گندم نیز تامین شده است و به اندازه کافی در
اختیار گندمکاران قرار می گیرد و در زمینه تامین کود اوره نیز کمبودی
نداریم.

مجری طرح کشت گندم در وزارت جهاد کشاورزی از کاهش سطح زیر کشت گندم خبر داد
و افزود: به منظور پایداری تولید و مصرف بهینه آب سالانه ۵.۵ تا ۶ درصد
سطح زیر کشت گندم کاهش و به کشت دانه روغنی کلزا اختصاص می یابد.

اسفندیاری پور گفت: در سال زراعی جدید ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار از اراضی
آبی و دیم به کشت گندم اختصاص دارد که ۲ میلیون و ۵۰ هزار هکتار آن گندم
آبی است.

وی همچنین از اختصاص سه خط اعتباری برای توسعه مکانیزاسیون در بخش زراعت
گندم خبر داد و افزود: این تسهیلات برای خرید تراکتور، ماشین های برداشت و
انواع کارنده های بذر اختصاص می یابد.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت:در سال زراعی ۹۶-۹۵ حدود هشت هزار
نفر کارشناس در مراکز خدمات کشاورزی برای نظارت در روش مدیریت کشت در مزارع
فعال هستند .

اسفندیاری پور درباره قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید افزود:
وزارت جهاد کشاورزی قیمتی را مناسب با شرایط بازار داخل کشور بطوری که حقوق
کشاورزان رعایت شود به شورای عالی اقتصاد پیشنهاد کرده است که به زودی تصویب
و اعلام خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.