پایه گیلاس و آلبالو Gisella6
پایه گیلاس و آلبالو Gisella6

پایه رویشی گزیلا۶ اصلاح شده کشور آلمان و جزء پایه های نیمه پاکوتاه کننده است و اندازه آن حدود ۶۵ درصد پایه رویشی مازارد می باشد. بنابراین میتوان به راحتی آن را مدیریت کرد. تعداد نهال های به کار رفته در واحد هکتار افزایش یافته و عملکرد آن به طور چشمگیری افزایش می یابد. و همچنین عملیات باغبانی را آسان تر می کند. انواع گیلاس و آلبالو روی پایه گزیلا ۶ بسیار پربار است. پایه گزیلا ۶ تولید پاجوش نمیکند. پایه گزیلا ۶ باعث زودباردهی و محصول دهی بالا شده و تولید میوه یکنواخت با کیفیت بالا می کند. پایه گزیلا۶ دارای تاج گسترده و زوایای شاخه ها اکثرا بازتر از زوایای شاخه های پایه هایی نظیر مازارد می باشد. پایه گزیلا۶ در برابر ویروس های PDV و PNRSV مقاوم است. در پایه گزیلا۶ استفاده از داربست و سیم کشی برای بستن شاخه های آویزان توصیه می شود. پایه گزیلا۶ احتیاج به آبیاری منظم دارد. پایه گزیلا۶ با دامنه وسیعی از خاک ها سازگاری دارد به شرطی که خاک زهکشی شده باشد. پایه گزیلا۶ به خوبی میتواند در خاک مستقر شود. این پایه با شرایط اقلیمی سرد سازگاری دارد. درختان پیوندی بر روی پایه گزیلا۶ از سال دوم به بعد شروع به باردهی می نماید. برای پایه گزیلا۶ فواصل کاشت ۳*۴ متر پیشنهاد می شود. درختام پیوندی بر روی پایه گزیلا ۶ نیاز به هرس منظم به منظور به دست آوردن نسبت متعادل فعالیت رویشی و میوه دهی دارند.