پایه هلو، شلیل و بادام GN15
پایه هلو، شلیل و بادام GN15

پایه GN15 دورگه بادام و هلو می باشد. پایه GN15اصلاح شده کشور اسپانیا است و دارای مقاومت بالایی نسبت به بیماری نماتد می باشد. پایه GN15 سازگار با خاک های قلیایی و آهکی و بدون زردی و علائم کمبود آهن می باشد. سیستم ریشه پایه GN15 قوی تر، بزرگتر و عمیق تر از پایه بذری است. پایه GN15 نسبت به نماتد گال طوقه مقاوم است. قابلیت پیوند انواع ارقام هلو، شلیل و بادام بر روی پایه GN15 وجود دارد. نهال های پیوندی بر روی پایه GN15 زود بارده، پرمحصول و با عمر طولانی بیش از ۲۵ سال می باشد. پایه GN15 ضمن افزایش عملکرد ارقام پیوندی ( عملکرد تا ۶۰ تن در هکتار ) سبب افزایش کیفیت میوه نیز می گردد. پایه GN15 میوه های درشت تر و با کیفیت تری نسبت به GF دارد. میوه های حاصل شده از ارقام پیوندی بر روی این پایه یکدست و همگن می باشند. فاصله کشت توصیه شده برای پایه GN15 4*5 متر یا ۳.۵*۴ متر توصیه می شود.