نهال هلو انجیری زعفرانی
نهال هلو انجیری زعفرانی

هلو انجیری زعفرانی از بین هلو انجیری ها بهترین رقم هلو به شمار می آید، هلوی انجیری زعفرانی دارای طعم بسیار جالب و جذاب و آبدار می باشد و ۸۰ درصد رنگ زعفرانی را به خود اختصاص داده و گوشت میوه هلو انجیری زعفرانی زرد روشن با طعم عالی هستش، هلو انجیری زعفرانی دارای قابلیت انبارداری به مدت ۲ ماه می باشد. نهال های هلو انجیری زعفرانی تولید شده در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه GN15 می باشند. این امر باعث شده عمر اقتصادی درخت های پیوندی بر روی پایه GN15 بالای ۲۰ سال شود و باردهی این هلو ها از سال دوم شروع شده و به طور متوسط دارای عملکرد ۲ تا ۲.۵ برابر نسبت به هلو های انجیری زعفرانی پایه بذری می باشند فاصله کاشت توصیه شده برای این نهال ها ۳*۴ می باشد. این پایه سبب تولید میوه های درشت تر و باکیفیت تر می شود.