زمان رسیدن شلیل انجیری اواخر مرداد ماه می باشد، رنگ میوه شلیل انجیری قرمز و رنگ گوشت آن زرد می باشد نوع مصرف میوه شلیل انجیری تازه خوری و کمپوت سازی می باشد. نهال های شلیل انجیری تولیدی در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه GN15 می باشند. این امر باعث شده عمر اقتصادی درخت های پیوندی بر روی پایه GN15 بالای ۲۰ سال شود و باردهی این شلیل ها از سال دوم شروع شده و به طور متوسط دارای عملکرد ۲ تا ۲.۵ برابر نسبت به شلیل های انجیری پایه بذری می باشند فاصله کاشت توصیه شده برای این نهال ها ۳*۴ می باشد. این پایه سبب تولید میوه های درشت تر و باکیفیت تر می شود.