نهال سیب گلدن دلیشز
نهال سیب گلدن دلیشز

سیب گلدن دلیشز دیررس بوده، شکل سیب گلدن دلیشز کروی می باشد اندازه میوه آن بزرگ، رنگ رویی سیب گلدن دلیشز زرد و دارای طعم خیلی خوب و سفتی بافت بالا می باشد سیب گلدن دلیشز دارای عملکرد عالی می باشد.
نهال های سیب گلدن دلیشز تولید شده در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه M7 هستند که یک پایه نیمه پا کوتاه کننده است این پایه باعث زود باردهی سیب ها شده ( شروع باردهی از سال دوم ) و باعث افزایش باردهی آنها به میزان ۲ تا ۲.۵ برابر نسبت به سیب های پایه بذری می شود. ارتفاع سیب های پیوندی بر روی این پایه تقریبا ۳ تا ۴ متر می باشد و ردیف های کاشت توصیه شده برای این نهال های سیب گلدن دلیشز ۳*۴ متر می باشد، سیستم ریشه این نهال ها با طیف وسیعی از خاک ها سازگاری دارد .
نیمه پا کوتاه شدن درخت سیب پیوندی بر روی این پایه ها باعث می شود که مدیریت باغ های احداث شده با این نهال ها بسیار آسان تر از مدیریت باغ های سنتی شود و عملیات داشت و برداشت در این باغ ها بسیار راحت تر انجام شود. سیب گلدن دلیشز نیاز به رقم گرده افشان دارد.