نهال بادام نون پاریل
نهال بادام نون پاریل

نهال بادام نون پاریل (Nonpareil) درختی است با عادت باردهی اسپور و نوع باروری آن ناسازگار است . بادام نون پاریل بومی کشور آمریکا بوده و دارای عملکرد بالا میباشد. میوه بادام نون پاریل پوست نازک است.
بادام نون پاریل دیرگل می باشد. رقم گرده افشان برای آن یلدا می باشد. کیفیت میوه رقم نون پاریل فوق العاده است. این رقم پوست نازک بوده و درصد مغز میوه آن ۶۵% و درصد دوقلویی ۳۰% است. فرم بادام نون پاریل بیضی، کشیده و رنگ پوسته آن نسبتا تیره است. از این بادام در صنایع خشکبار و شرینی پزی و تهیه پودر استفاده میشود. نهال های بادام نون پاریل تولید شده در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه GN15 می باشند که یک پایه نیمه پا کوتاه کننده هستش این پایه باعث زود باردهی بادام ها شده ( شروع باردهی از سال دوم ) و باعث افزایش باردهی آنها به میزان ۲ برابر نسبت به بادام های پایه بذری می شود. ارتفاع بادام های پیوندی بر روی این پایه تقریبا ۴ متر می باشد و ردیف های کاشت توصیه شده برای این نهال ها ۴*۴ متر می باشد.