نهال بادام شکوفه
نهال بادام شکوفه

منشاء بادام رقم شکوفه ایران است. بادام شکوفه از لحاظ زمان گلدهی دیرگل و زمان رسیدن میوه متوسط رس است. نوع پوست چوبی میوه کاغذی است و بادام شکوفه دارای طعم مغز خوب با رنگ قهوه ای روشن و درصد مغز ۵۵- ۶۰ درصد است. بادام شکوفه از لحاظ نوع باروری خودناسازگار است. ارقام گرده دهنده این رقم سهند، آذر و فرانسیس و دارای عملکرد خیلی بالا می باشند. نهال های بادام شکوفه تولید شده در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه GN15 می باشند که یک پایه نیمه پا کوتاه کننده هستش این پایه باعث زود باردهی بادام ها شده ( شروع باردهی از سال دوم ) و باعث افزایش باردهی آنها به میزان ۲ برابر نسبت به بادام های پایه بذری می شود. ارتفاع بادام های پیوندی بر روی این پایه تقریبا ۴ متر می باشد و ردیف های کاشت توصیه شده برای این نهال ها ۴*۴ متر می باشد. همچنین شرکت اروم زیست تاک اقدام به تولید نهال بادام شکوفه پیوندی بر روی پایه میروبالان نموده که این پایه علاوه بر دارا بودن مزیت های فوق سازگاری بسیار خوبی نیز با خاک های با بافت سنگین دارد. و در خاک های رسی و آهکی عملکرد بسیار خوبی دارد.