نهال بادام سهند
نهال بادام سهند

منشا بادام رقم سهند ایران می باشد، بادام سهند از نظر زمان گل دهی دیر گل می باشد و بادام سهند از لحاظ زمان رسیدن میوه متوسط رس است. نوع پوست چوبی میوه سنگی است. و بادام سهند دارای طعم مغز خوب و درصد مغز ۲۷-۳۳ درصد با رنگ قهوه ای روشن است. بادام سهند از نظر نوع باروری خودناسازگار و ارقام گرده دهنده آن شکوفه، آذر و یلدا می باشند. بادام سهند از لحاظ عملکرد خیلی بالا می باشد. نهال های بادام سهند تولید شده در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه GN15 می باشند که یک پایه نیمه پا کوتاه کننده هستش این پایه باعث زود باردهی بادام ها شده ( شروع باردهی از سال دوم ) و باعث افزایش باردهی آنها به میزان ۲ برابر نسبت به بادام های پایه بذری می شود. ارتفاع بادام های پیوندی بر روی این پایه تقریبا ۴ متر می باشد و ردیف های کاشت توصیه شده برای این نهال ها ۴*۴ متر می باشد. همچنین شرکت اروم زیست تاک اقدام به تولید نهال بادام سهند پیوندی بر روی پایه میروبالان نموده که این پایه علاوه بر دارا بودن مزیت های فوق سازگاری بسیار خوبی نیز با خاک های با بافت سنگین دارد. و در خاک های رسی و آهکی عملکرد بسیار خوبی دارد.