نهال انگور پرلت
نهال انگور پرلت

منشا رقم انگور پرلت کشور امریکا می باشد، انگور پرلت تقریبا زودرس می باشد، انگور پرلت بیدانه بوده و حبه بزرگ می باشد و دارای میوه گوشت آلود می باشد، رنگ حبه های انگور پرلت سبز مات می باشد. انگور پرلت شیرین بوده و دارای عطر و طعم خاصی می باشد و دارای مصرف تازه خوری می باشد . انگور پرلت تا حدودی حساس به سرما می باشد. مناطق توصیه شده برای کشت انگور پرلت، اکثر مناطق انگورخیز کشور به ویژه مناطق نیمه گرمسیر و گرم می باشد.