نهال آلو شابلون
نهال آلو شابلون

زمان رسیدن آلو شابلون اواخر مرداد ماه می باشد، نوع مصرف آلو شابلون تازه خوری و خشکباری می باشد نهال های آلو شابلون تولید شده در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه میروبالان هستند که یک پایه نیمه پا کوتاه کننده می باشد، این پایه باعث زود باردهی آلو ها شده ( شروع باردهی از سال دوم ) و باعث افزایش باردهی آنها به میزان ۲ تا ۲.۵ برابر نسبت به آلو های پایه بذری می شود. ارتفاع آلو های پیوندی بر روی این پایه تقریبا ۴ تا ۵ متر می باشد و ردیف های کاشت توصیه شده برای این نهال ها ۴*۵ متر می باشد، سیستم ریشه این نهال ها به سبب پایه میروبالان خیلی عمیق می باشد و با طیف وسیعی از خاک ها سازگاری دارد و بسیار مقاوم به سرمای زمستان می باشد. نهال آلو شابلون نیاز به رقم گرده افشان ندارد.