نهال آلبالو مجارستانی دیررس
نهال آلبالو مجارستانی دیررس

میوه آلبالوی مجارستانی دیررس به رنگ قرمز تیره است که شکل درشت گرد و دم کوتاهی دارد. زمان گلدهی این رقم آلبالو نیمه دوم فروردین ماه است و زمان رسیدن میوه آلبالو مجارستانی دیررس اواخر خرداد ماه می باشد. درخت آلبالوی مجارستانی دیررس نیاز به رقم گرده افشان نداشته و خود گرده زا می باشد. پایه نهال های آلبالوی مجارستانی دیررس تولید شده در شرکت اروم زیست تاک گزیلا۶ می باشد این پایه باعث نیمه پا کوتاه شدن درخت ها شده به طوری که ارتفاع درخت های آلبالو تقریبا ۳ متر می شود و ردیف های کاشت ۳*۳ برای این نهال ها توصیه می شود،  در نتیجه تعداد نهال های به کار رفته در واحد هکتار به طور چشمگیری افزایش می یابد و مدیریت باغ های احداث شده بسیار آسان تر می باشد. این پایه تولید پاجوش نمی کند،  باعث زودباردهی و عملکرد بالا  شده و تولید میوه های یکدست با کیفیت بالا می کند و از سال دوم به بعد شروع به باردهی می کند و با شرایط اقلیمی سرد سازگاری داشته و نیاز به هرس منظم به منظور به دست آوردن نسبت متعادل فعالیت رویشی و میوه دهی دارد. پایه گزیلا ۶ با طیف وسیعی از خاک ها سازگاری دارد.