بخش کشاورزی در برنامه
اقتصاد مقاومتی بهترین عملکرد را داشته است، یکی از طرح هایی که بر وجود آن در
برنامه اقتصاد مقاومتی تاکید شده است، طرح تغذیه و حاصلخیزی خاک است.

به گزارش ایانا، دومین روز گردهمایی ملی برنامه ریزی تحقیقات مدیریت
پایدار خاک و آب با حضور کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت و
برگزاری پنل های تخصصی برگزار شد.

کشاورز در ابتدای
سخنرانی خود با اشاره به وضعیت مالی نامناسب موسسات دولتی و خدمت در شرایط نه
چندان ایده آل، اظهار داشت: با توجه به دستاوردهای مطلوب طی دو سال گذشته، معتقدم هنوز
با آرمان ها و ایده آل های خود فاصله
زیادی داریم و بدون شک شایسنگی مردم سرزمین ما بیش از این است.

وی با بیان این که
کشاورزی کشور را چالش های بزرگی همچون آب و ناپایداری تهدید می کند، گفت: در زمینه
آب سطحی و آب زیرزمینی در کشور با تهدید مواجه هستیم، در سال زراعی جاری با وجود
افزایش ۴۶ درصدی بارندگی بیش از حد نرمال در حوزه کرخه، شاهد افزایش آب در سطح
دریاچه کرخه نبودبم که این نشان از کاهش سطح آب های زیر زمینی دارد.

وی با بیان اینکه آب یکی از
موضوعات حائز اهمیت در برنامه ششم است، افزود: تنها مدیران و خدمتگذاران بخش
کشاورزی خواهند توانست چالش بحران آب کشور را حل کنند، چون در بخش شرب و صنعت ما
مصرف کننده آب نیستیم و تنها آلوده کننده آب هستیم و این آب در نهایت به چرخه
باز می گردد.

 کشاورز با اشاره
به نقش کلیدی و اثرگذار موسسه تحقیقات خاک و آب در حل بحران آب، تصریح کرد: افت
عملکرد محصولات کشاورزی یکی از نشانه های ناپایداری است و باید به دنبال حل
تهدیدات درونی بخش کشاورزی باشیم، کاهش حاصلخیزی خاک های کشور و فرسایش آنها از
نهدیدات موجود است

وی ادامه داد: تنها
راهکار ما، ارائه الگوی کشت با اصل پایداری و تقویت خاک ها است و پایداری کشاورزی با
پرچمداری خاک امکان پذیر خواهد بود

 کشاورز خاطرنشان
کرد: تقویت خاک ها و افزایش حاصلخیزی آنها، علاوه بر منافع اقتصادی، آثار چشمگیری
را بر کنترل مصرف آب خواهد داشت

وی افزود: نقش بخش
کشاورزی در تغییرات اقلیمی بسیار مشهود است و باید قبول کنیم این شرایط به کره
زمین آسیب وارد می کند، موسسه تحقیقات خاک وآب باید تدبیری بیندیشد و در این عرصه
وارد عمل شود

 کشاورز با بیان
اینکه بخش کشاورزی در برنامه اقتصاد مقاومتی بهترین عملکرد را داشته است، گفت: یکی
از طرح هایی که بر وجود آن در برنامه اقتصاد مقاومتی تاکید شده است، طرح تغذیه و
حاصلخیزی خاک است.

وی خاطرنشان کرد: در
برنامه سوم و چهارم مرتبه تحقیقات را به جایی رساندیم که بدون تایید، مشورت و حضور
نحقیقات تصمیمی گرفته نمی شود و باید بتوانیم با ادامه این روند و افزایش
تاثیرگذاری ها به موفقیت های بیشتری دست یابیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.