عوامل و درمان شیره تنه درختان

هسته داران مانند هلو، زردآلو، گوجه سبز، آلو سیاه و … به شیره زدن حساس می باشند. دلایل متعددی برای ایجاد شیره در تنه درختان وجود دارد.
۱- تنش های دمایی، مثلا هوا به شدت سرد شود که باعث ترک خوردن پوسته درخت گردد.
۲- آلودگی های قارچی که معمولا به دلیل شیوه های نادرست آبیاری و عدم استفاده دقیق از کودهای حیوانی می باشد.

نکته خیلی مهم در این آفات این است که شیره زدن درخت باعث می گردد دیگر حشرات و همچنین انواع قارچ ها و باکتری ها به سمت درخت جذب شده و باعث ایجاد بیماری های ثانویه در درختان شود.

پیشگیری:
آبیاری را به گونه ای انجام دهید که تنه درخت خیس نشود. آب با فاصله از تنه درخت باشد.
کودهای حیوانی پوسیده استفاده کنید و سعی کنید در مجاورت درخت نباشد و با فاصله کود ها را استفاده نمایید و حتما آنها را با بیل در خاک مخلوط کنید.
هر سال در اواخر دی ماه یا اواسط بهمن ماه تنه درختان را با اکسی کلرو مس آغشته کنید. با برس به تنه درخت از سطح زمین تا ارتفاع ۵۰ سانتی متری بزنید.
درمان:
در فصل رشد نیز می توانید از اکسی کلرو مس به صورت محلول پاشی استفاده نمایید.