مجری سیستم آبیاری زیرسطحی در کشور گفت: در روش آبیاری زیرسطحی با انتقال
آب به ریشه گیاه از تبخیر در بخش کشاورزی جلوگیری به عمل می‌آید و عملکرد
محصول تولیدی ۲ تا ۳ برابر افزایش می‌یابد.

نورانی فر در گفت و گو با تسنیم اظهار کرد:  در سیستم آبیاری زیرسطحی آب به‌طور مستقیم در اختیار ریشه گیاه قرار می‌گیرد و آب به سطح خاک نمی‌رسد.


وی با اشاره به اینکه بخش غالبی از آب مصرفی بخش کشاورزی تبخیر می‌شود
افزود: بر اساس این روش، تبخیر روش‌های معمول آبیاری، در آبیاری زیرسطحی از
بین می‌رود.

مجری سیستم آبیاری زیرسطحی در کشور ادامه داد:
درصورتی‌که بتوانیم آبیاری‌های کشور را به شکل آبیاری زیرسطحی اجرا کنیم
بسیاری از مشکلات فعلی کم‌آبی کشور از بین خواهد رفت.

نورانی فر
گفت: بخشی از قطعات مصرفی رورش آبیاری زیر سطحی در حال حاضر از خارج کشور
تامین می‌شود اما بر اساس انتقال تکنولوژی صورت گرفته و با تجهیز کارخانه
های داخلی تا ۵ ماه آینده می‌توانیم به طور کامل این تجهیزات را  بومی
کنیم.

وی یادآور شد: آبیاری زیرسطحی امکان توسعه در تمام بخش‌های کشاورزی را دارد و محدودیتی برای ورود به مزارع و باغات ندارد.

نورانی فر گفت: مصرف آب در این روش در مقایسه با روش غرق آبی۷۰  درصد کاهش و  ۲.۵ برای افزایش راندمان و عملکرد دارد.


وی افزود: برای کشت گندم در منطقه بوئین‌زهرا ۹ هزار مترمکعب در هر هکتار
به طور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرد اما با استفاده از روش آبیاری
زیرسطحی در هر هکتار ۳ هزار مترمکعب برای کشت گندم در هر هکتار مورد
استفاده قرار گرفت.

وی افزود: میانگین برداشت گندم نیز از ۳.۵ تن در
هکتار در منطقه بویین زهرا به ۹ تن در هکتار افزایش یافت و حدود ۳ برآر
افزایش عملکرد ایجاد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.