تهران- ایرنا- دبیر انجمن صنایع لبنی ایران روش قیمتگذاری سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را مربوط به دهه ۶۰ عنوان کرد و گفت: اگر این روزها صحبت از گرانفروشی و اجحاف به مصرف کنندگان می شود، سازمان های قیمتگذار مسئول این موضوعند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.