بیماری غربالی در درختان میوه های هسته دار

این بیماری در اکثر نقاط ایران به انواع درختان میوه هسته دار مانند زردآلو، هلو، شلیل، آلبالو، گوجه سبز ، بادام و در برخی موارد به گیلاس خسارت وارد میکند.

علایم بیماری غربالی:

حالت غربالی و سوراخ شدن برگ ها مشخص ترین و فراوان ترین علامت بیماری است. بیماری اغلب به برگ، میوه و سرشاخه های درختان هسته دار حمله می کند ولی اندام های مورد حمله در میزبان های مختلف با هم فرق دارند. روی برگ علایم به صورت لگه های گرد و کوچک به رنگ سرخ که وسط آن تیره است بروز می کند. لکه به تدریج بزرگ شده و از وسط شروع به خشک شدن می کنند. به مرور بافت مرده جدا شده و سوراخی ایجاد می شود.
در میوه گیلاس ممکن است گوشت تا هسته خشک شود. علایم روی میوه گیلاس و آلبالو مشابه است ولی در آلبالو عمق فرورفتگی لکه ها کمتر است.

روی میوه هلو، آلودگی به دو صورت ظاهر می شود. یکی به صورت ریزش میوه هنگام رسیدن، و دوم ایجاد لکه های قهوه ای . پیدایش لکه های بیماری روی شاخه های هلو و شلیل عمومیت دارد. در روی میوه گوجه سبز ممکن است ترشح صمغ بدون ظهور لکه های مشخص ظاهر شود.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری غربالی درختان میوه هسته دار

• انتخاب انواع ارقام مقاوم و سالم
• هرس اندام های آلوده و سوزاندن آنها برای جلوگیری از آلودگی در سال های بعدی
• ضدعفونی کردن ابزارهای هرس بعد از هرس سرشاخه های آلوده و انهدام آنها با بردوفیکس رقیق نشده
• سمپاشی با اکسی کلرومس بعد از ریزش گلبرگ ها

بیماری غربالی در درختان میوه های هسته دار

نکات مهم و ضروری باغبانی
۱- برای مبارزه با بیماری های درختان میوه مانند لب شتری، لکه غربالی و … از اختلاط قارچ کش کاپتان با ترکیبات مسی مثل میشوکاپ جدا خودداری کنید چون باعث لکه برگی و بلایت خواهد شد
۲- از ترکیب دو سم با فرمولاسیون متفاوت تا جایی که امکان دارد خودداری فرمایید و یا جهت اطمینان تست اختلاط پذیری در سطح کم، مخلوط آنها را در روی گیاه آزمایش نمایید.
۳- در شرایط خشکی خاک هیچ ترکیبی بر روی گیاه محلول پاشی نشود.
۴- قبل از محلول پاشی حتما سایت معتبر هواشناسی مربوط به منطقه خود را برای ساعات آینده چک کنید.
۵- در هنگام سمپاشی بر علیه آفات به خصوص آفات مکنده، علف های هرز از قبل حذف شده باشند در غیر این صورت آنها را هم سمپاشی کنید.