ارزش ها

شرکت تعاونی اروم زیست تاک

رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف را سرلوحه فعالیتهایمان قرار داده ایم.

 

همواره خدماتی ارائه خواهیم کرد که فراتر از انتظارات مشتریان باشد.

 

احترام به حقوق مشتریان و رضایت‌مند‌ی ایشان.

 

افزایش آسایش، اطمینان و اعتماد مشتریان.

 

کار گروهی همراه با سخت کوشی.

 

خلاق بودن همراه با هوشیاری.

 

عشق ورزیدن به کار.