نهال بادام سهند

منشا بادام رقم سهند ایران می باشد، بادام سهند از نظر زمان گل دهی دیر گل می باشد و بادام سهند از لحاظ زمان رسیدن میوه متوسط رس است. نوع پوست چوبی میوه سنگی است. و بادام سهند دارای طعم مغز خوب و درصد مغز ۲۷-۳۳ درصد با رنگ قهوه ای روشن است. بادام سهند […]

بیشتر ببینید