نهال بادام آذر

بادام رقم آذر که منشا آن ایران است. بادام آذر از لحاظ زمان گلدهی دیرگل می باشد. زمان رسیدن میوه متوسط می باشد و نوع پوست بادام آذر چوبی و میوه نیمه سنگی است. بادام آذر دارای طعم مغز خوب و رنگ مغز قهوه ای روشن و درصد مغز ۳۸ – ۴۰ درصد است. بادام […]

بیشتر ببینید