پایه گیلاس و آلبالو Gisella6

پایه رویشی گزیلا۶ اصلاح شده کشور آلمان و جزء پایه های نیمه پاکوتاه کننده است و اندازه آن حدود ۶۵ درصد پایه رویشی مازارد می باشد. بنابراین میتوان به راحتی آن را مدیریت کرد. تعداد نهال های به کار رفته در واحد هکتار افزایش یافته و عملکرد آن به طور چشمگیری افزایش می یابد. و […]

بیشتر ببینید