پایه آلو میروبالان 29c

پایه آلو میروبالان اصلاح شده در کشور آمریکا و جزء پایه های نیمه پا کوتاه کننده می باشد. پایه آلو میروبالان بسیار قوی الرشد می باشد. پایه آلو میروبالان نسبت به بیماری های قارچی و پوسیدگی متجمل است. پایه آلو میروبالان دارای سیستم ریشه خیلی عمیق می باشد. این پایه مقاوم به نماتد ریشه است. […]

بیشتر ببینید