نهال آلو اختری

زمان رسیدن میوه آلو اختری اواسط مرداد ماه می باشد، رنگ میوه آلو اختری بنفش مایل به سیاه می باشد، میوه آن درشت به شکل گرد با گوشتی سفت و آبدار و نوع مصرف آن تازه خوری و خشکباری می باشد، میوه آلو اختری قابلیت انبارداری به مدت ۵ ماه را دارد. نهال های آلو […]

بیشتر ببینید
1 9 10