نهال شلیل مغان

زمان رسیدن شلیل مغان اواخر مرداد ماه می باشد، رنگ گوشت شلیل مغان زرد و با میوه ای درست و هسته جدا می باشد. و نوع مصرف شلیل مغان تازه خوری و کمپوت سازی می باشد. نهال های شلیل مغان تولید شده در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه نهال های شلیل مغان […]

بیشتر ببینید