گلابی درگزی

1,000,000 ریال

دسته:
اشتراک گذاری:

گلابی درگزی از ارقام مهم و تجاری گلابی در ایران بوده که از لحاظ کاشت بسیار گسترده است. درختان گلابی درگزی حالت هرمی شکل دارد. گلابی درگزی نسبت به اکثر گلابی ها دارای جثه ی بزرگتری می باشد و بسیار خوشمزه است. رنگ پوست گلابی درگزی زرد خوشرنگ با لکه های قرمز به دور آن می باشد. گوشت گلابی درگزی سفید، سفت، آبدار وخوشمزه است. محصول دهی گلابی درگزی در شهریور و مهر ماه صورت می گیرد و از انواع گلابی دیررس محسوب می شود.گلابی درگزی خاصیت انبارداری و قابلیت حمل و نقل خوبی را داراست و حدود ۶ ماه در سردخانه ها قابلیت نگهداری دارد. یکی از ارقام مقاوم گلابی در برابر آتشک است. نهال های گلابی درگزی تولید شده در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه پیرودووارف می باشند. این امر باعث شده درخت های گلابی نیمه پاکوتاه شوند و باردهی این درختان از سال دوم شروع شده و به طور متوسط دارای عملکرد ۲ تا ۲.۵ برابری نسبت به گلابی های درگزی پایه بذری باشند. فاصله کاشت توصیه شده برای این نهال ها ۳*۳ یا ۲*۳ می باشد و توصیه می شود از سیستم داربستی برای مهار شاخه ها استفاده شود. همچنین این پایه باعث می شود اندازه میوه ها یکدست شود و کیفیت خیلی خوبی داشته باشند. از ویژگیهای دیگر این نهال ها مقاومت آنها در برابر آفت های رایج مانند آتشک، پسیل، عسلک و شانکر می باشد.